Υποτροφίες για PODEPRO
Για τους Έλληνες φοιτητές
Οι Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στα ελληνο-γαλλικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών δύνανται να απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας που δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα πλήρη κατάλογο των ιδρυμάτων και φορέων που δίδουν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα μας και στο εξωτερικό (διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων). Δύνανται ταυτόχρονα να δώσουν εξετάσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για να αποκτήσουν μια υποτροφία από το Ίδρυμα αυτό ή ακόμη να καταθέσουν υποψηφιότητα και να ζητήσουν μια από τις υποτροφίες που δίδει η γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλους χορηγούς (Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!). Επιπλέον, στους φοιτητές του PODEPRO (Έλληνες, Γάλλους ή αλλοδαπούς) που εγγράφονται σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των δύο χωρών (φοιτητές υπήκοοι των χωρών-μελών της ΕΕ των 27 και των υπό ένταξη χωρών) προσφέρονται 20 υποτροφίες μέσω του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν οριακά το κόστος μετακίνησης και διαμονής σε φοιτητική εστία των φοιτητών για τη παρακολούθηση των μαθημάτων για ένα μόνον εξάμηνο είτε στο γαλλικό είτε στο ελληνικό Πανεπιστήμιο φοίτησης (για περισσότερες πληροφορίες αναταράξετε στους δικτυακούς τόπους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών). Τέλος, για την περίοδο της πρακτικής άσκησης που απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές του PODEPRO μπορούν να λάβουν υποτροφία μέσω του προγράμματος ERASMUS, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας στον οποίο θα ασκηθούν έχει την έδρα του σε χώρα μέλος της ΕΕ των 27. Οι υποτροφίες αυτές δίδονται είτε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είτε από το Πανεπιστήμιο του Bordeaux.
Για τους αλλοδαπούς φοιτητές
Τα ελληνικά Υπουργεία Παιδείας, 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως και το Υπουργείο Εξωτερικών δίδουν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές τρίτων χωρών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εγγραφόμενοι σε ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο (αναλυτικές πληροφορίες δίδονται και στις ελληνικές πρεσβείες, αλλά και στους δικτυακούς τόπους των δυο προαναφερθέντων Υπουργείων). Οι γαλλικές πρεσβείες επίσης προσφέρουν σε πολλές χώρες περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία (στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV). Υποτροφίες δίδονται επίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες από πολλούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σε αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές εκτός της χώρας τους (βλ π.χ. AUF). Οι φοιτητές των ελληνο-γαλλικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών είναι επιλέξιμοι για το σύνολο των υποτροφιών που προσφέρονται από τους προαναφερθέντες φορείς.
Για όλους τους φοιτητές
Στους/τις εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φοιτητές/ριες για να παρακολουθήσουν το Master PoDePro προσφέρονται υποτροφίες μέσω του προγράμματος Erasmus για τη διαμονή τους στο Bordeaux (πρώτο εξάμηνο). Αντιστρόφως, στους/τις εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux φοιτητές/ριες προσφέρονται επίσης υποτροφίες του προγράμματος Erasmus για τη διαμονή τους στο Βόλο (δεύτερο εξάμηνο). Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν τις δαπάνες μετακίνησης και κατοικίας σε φοιτητική εστία, καθώς και τις δαπάνες σίτισης στις προαναφερθείσες πόλεις. Ομοίως, οι φοιτητές/ριες που επιθυμούν μετά το πέρας των σπουδών τους να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα που εδρεύει σε μια χώρα -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από αυτήν που είναι υπήκοοι, δύνανται να επωφεληθούν μιας υποτροφίας Erasmus/stage η οποία καλύπτει ευρέως τις δαπάνες διαμονής τους στη χώρα που θα επιλέξουν.
1. Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υποτροφίες
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
3. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
4. Ελληνικές Διπλωματικές Αποστολές
5. Γαλλικές πρεσβείες και τα προξενεία
6. Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
7. Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα – Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!
8. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας