Πρόγραμμα σπουδών
Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων και τους υπεύθυνους διδάσκοντες.

Πρόγραμμα σπουδών
1o εξάμηνο
Μαθήματα
1. U1.1 : Αρχές και μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης Ι
N. Belliot, C. Bergouignan, N. Rebiere
(...περισσότερα)
2. U1.2 : Θεωρία δειγματοληψίας και συλλογή δεδομένων
C. Bergouignan
(...περισσότερα)
3. U2.1 : Τοπική ανάπτυξη
4. U2.2 : Οικονομικά της κινητικότητας και των μεταφορών
5. U2.3 : Ανισότητες και χωρικές συγκλίσεις
6. U2.4 : Χωρικά συστήματα παραγωγής και καινοτομίας
7. U2.5 : Προβολές πληθυσμού στο χώρο
8. U3.1 : Διαχείριση και ανάλυση μικροδεδομένων
N. Belliot, C. Bergouignan, N. Rebiere
9. U3.2 : Αγγλικά - οικονομική ορολογία (Γλώσσα επιλογής)
10. U3.3 : Ισπανικά - οικονομική ορολογία (Γλώσσα επιλογής)
11. U3.4 : Στούντιο (εργασία πεδίου)
Σεμινάρια
1. U1.3 : Εισαγωγή στην έρευνα
2ο εξάμηνο
Μαθήματα
1. U4.1 : Μέθοδοι και τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης
N. Belliot, C. Bergouignan, N. Rebiere
(...περισσότερα)
2. U4.2 : Ανάλυση δεδομένων
Μ. Ντυκέν
(...περισσότερα)
3. U4.3 : Βάσεις δεδομένων & γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Β. Παππάς
(...περισσότερα)
4. U4.4 : Θεματική χαρτογραφία
Γ. Σιδηρόπουλος
(...περισσότερα)
5. U4.5 : Μεθοδολογία της έρευνας
Σ. Κακλαμάνη, Β. Κοτζαμάνης
(...περισσότερα)
6. U4.6 : Χωρική δημογραφία
Μ. Αγοραστάκης, Β. Κοτζαμάνης
(...περισσότερα)
7. U5.1.1: Πληθυσμός και μετανάστευση
A. Quesnel
(...περισσότερα)
8. U5.1.2 : Δημόσιες χωρικές πολιτικές και αξιολόγησή τους
G. Colletis, M. Salles
(...περισσότερα)
9. U5.2 : Τοπική ανάπτυξη
Μ. Ντυκέν
(...περισσότερα)
10. U5.3 : Στρατηγικές προοπτικές, έννοιες, εργαλεία, veille
A. Parant
(...περισσότερα)
11. U5.4 : Δημογραφικές στρατηγικές προοπτικές
A. Parant
(...περισσότερα)
12. U5.5 : Χωρικές στρατηγικές προοπτικές – μελέτη περιπτώσεων
N. Bassaler
(...περισσότερα)
13. U5.6 : Τομεακές στρατηγικές προοπτικές – μελέτη περιπτώσεων
N. Bassaler
(...περισσότερα)
Σεμινάρια
1. SAS
C. Bergouignan
2. Δημογραφική μετάβαση, κινητικότητα και χωρική αναδιαμόρφωση
H. Domenach, A. Quesnel
3. Εξέλιξη δημογραφικών φαινομένων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (1950-2012)
Β. Κοτζαμάνης, Π. Μπαλτάς
4. Ηλεκτρονικές πηγές για δημογραφικά δεδομένα
Μ. Αγοραστάκης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας