Εκπαιδευτικό υλικό
Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς καθώς και βασικές σημειώσεις, παρουσιάσεις και ασκήσεις των προηγούμενων ετών.
1o εξάμηνο
Μαθήματα
Σεμινάρια
2ο εξάμηνο
Μαθήματα
1. U4.2 : Ανάλυση δεδομένων
2012 Σημειώσεις Introduction et Bibliographie de Base
2012 Σημειώσεις Les Methodes de Classification
2012 Σημειώσεις Les Methodes factorielles
2. U4.3 : Βάσεις δεδομένων & γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
2014 Σημειώσεις 10. CORINE and GMES Urban Atlas European Initiatives
2014 Ασκήσεις DATA BASE AND GIS - Practical application - Exercise
2013 Σημειώσεις 1. Data Base and GIS – Outline
2013 Σημειώσεις 2. Databases and Geographic Informatiion Systems
2013 Σημειώσεις 3. Introduction to GIS technology – A visual approach
2013 Σημειώσεις 4. Urban Planning and GIS: Implementation Issues
2013 Σημειώσεις 5. Data classification methods in GIS
2013 Σημειώσεις 6. Introduction to Spatial Analysis
2013 Σημειώσεις 7. Spatial models and Point Patterns
2013 Σημειώσεις 8. Point Densities
2013 Σημειώσεις 9. Mapping Guide, Cartography in ESPON 2013 (Technical Report)
2013 Βιβλιογραφία Databases and GIS: A selected bibliography in english
2013 Ασκήσεις Data Base and GIS – Practical application - Exercise
2008 Σημειώσεις GIS - Notes and practical exercises
2007 Σημειώσεις Geographical Information Systems, Vector processing and map overlay
2007 Σημειώσεις Teledetection - notes
2007 Βιβλιογραφία Useful Sites
2007 Ασκήσεις GIS - Exercises 1
2007 Ασκήσεις GIS - Exercises 2
2007 Ασκήσεις Télédétection - exercice
3. U5.1.1: Πληθυσμός και μετανάστευση
2015 Παρουσίαση Population et migration 1-3 parties
4. U5.2 : Τοπική ανάπτυξη
2013 Σημειώσεις Contenu du cours
2013 Παρουσίαση Séance 1 - Presentation
2013 Παρουσίαση Séance 2 & 3 - Approche pertinente du processus de developpement local
2013 Παρουσίαση Séance 4 - L’émergence du Local: U.E. 2.2 Développement Local Districts et SPL
2013 Παρουσίαση Séance 5 - Les conditions d’émergence de la compétitivité territoriale: les composantes du développement local
2013 Παρουσίαση Séance 6 - L’attractivité territoriale. Une autre lecture du développement local
5. U5.3 : Στρατηγικές προοπτικές, έννοιες, εργαλεία, veille
2013 Παρουσίαση La Prospective: L’anticipation pour l’action
2012 Βιβλιογραφία Elements de bibliographie sur les concepts et methodes de prospective et de strategie
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.07 : Le potentiel des progres medicaux
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.12 : Emploi des seniors : les reformes nordiques
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.18 : L’effet de generation en question
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.34 : La mortalite et la morbidite elevees des actifs francais
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.40 : Canicule meurtriere: fatalite, deficit politique, perte du gout des autres
2011 Σημειώσεις Fiche.DSV.48 : Gerer la dependance ou maintenir l’autonomie?
2011 Σημειώσεις La demarche prospective : Un bref guide methodologique (2)
2011 Σημειώσεις Les scenarios aux horizons 2020 et 2040 (4)
2011 Παρουσίαση Initiation a la prospective – Introduction (1)
2011 Παρουσίαση La Prospective : Victimes d’un avenir impose ou artisans d’un futur choisi (3)
2011 Ομαδική εργασία Juin 2011 - Sporades 2030
2010 Ομαδική εργασία Juin 2010 - Prospective du port de Volos a l’horizon 2030
2009 Ομαδική εργασία Juin 2009 - Prospective du tourisme en Grece a l’horizon 2030
2008 Ομαδική εργασία Juin 2008 - Thessalie 2030
2007 Ομαδική εργασία Juin 2007 - Le littoral aquitain a l'horizon 2030
6. U5.4 : Δημογραφικές στρατηγικές προοπτικές
2015 Παρουσίαση Prospective Demographique 2
2015 Παρουσίαση Prospective Demographique 3
2015 Παρουσίαση Prospective Demographique I
2015 Παρουσίαση Prospective Demographique II
2013 Παρουσίαση Essai de Prospective: Prospective des retraites en France a l’horizon 2040
2013 Βιβλίο Un essai de Prospective sur les retraites en France a l’horizon 2040
2012 Παρουσίαση Construire les scenarios exploratoires et preciser les enjeux et les options strategiques
2012 Παρουσίαση La demarche prospective
2012 Βιβλίο Le vieillissement demographique dans l’Union Europeenne a l’horizon 2050
7. U5.5 : Χωρικές στρατηγικές προοπτικές – μελέτη περιπτώσεων
2012 Παρουσίαση 4. La prospective territoriale: De l’anticipation a l’action, Les etapes de la demarche
2012 Παρουσίαση Exemple 01 : La province de Liege a l’horizon 2020
2012 Παρουσίαση Exemple 02 : Le havre-pointe de Caux-Estuaire
2012 Παρουσίαση Exemple 10 : Yonne 2015
2012 Παρουσίαση Prospective Territoriale - Introduction
2012 Βιβλίο 5. Cahier LIPSOR 7, La prospective territoriale: Pour quoi faire? Comment faire?
2012 Βιβλίο 6. Prospective et planification territoriales
2012 Βιβλίο Exemple 03 : Guide pratique de prospective territoriale en France
2012 Βιβλίο Exemple 04 : 2025 : Visions pour Rhone-Alpes
2012 Βιβλίο Exemple 05 : Cahier LIPSOR 15, Pays Basque 2010
2012 Βιβλίο Exemple 06a : Landes 2040, Rapport de la phase prospective, 22.09.09
2012 Βιβλίο Exemple 06b : Landes 2040, Conception du Schema d’Amenagement et de Developpement Durable
2012 Βιβλίο Exemple 07 : Demarche prospective a l’horizon 2025 sur l’estuaire de la Seine
2012 Βιβλίο Exemple 08 : Reunion, Que veulent les reunionnais pour 2030? Elements de Prospective
2012 Βιβλίο Exemple 09 : Wallonie 2020
2012 Βιβλιογραφία 3. Bibliographie de Base IAAT
2012 Βιβλιογραφία Bibliographie de Base
8. U5.6 : Τομεακές στρατηγικές προοπτικές – μελέτη περιπτώσεων
2012 Σημειώσεις Exemple 9b : Les Enjeux globaux et l'Agriculture - Prospectives disponibles
2012 Σημειώσεις Exemple 9c : Presentation de IAASTD
2012 Σημειώσεις Exemple 9d : Presentation du MEA
2012 Παρουσίαση Exemple 1a : Transport 2050 - Des scenarios exploratoires globaux
2012 Παρουσίαση Exemple 1b : Transport 2050 - Identification des variables / facteurs d'impact
2012 Παρουσίαση Exemple 2 : INRA 2020 - Prospective selon la methode des scenarios
2012 Παρουσίαση Exemple 3 : CIRAD 2015 - Prospective strategique selon la methode des scenarios
2012 Παρουσίαση Exemple 4 : Plan Bleu
2012 Παρουσίαση Exemple 5 : L’environnement strategique des entreprises a l'horizon 2010 et 2020
2012 Παρουσίαση Exemple 6a : Tourisme 2020
2012 Παρουσίαση Exemple 7a : Greek Technology Foresight
2012 Παρουσίαση Prospective sectorielle - Introduction
2012 Παρουσίαση Prospective sectorielle - Reperes
2012 Βιβλίο Exemple 10a : Automobile, Demarche methodologique et synthese
2012 Βιβλίο Exemple 10b : Automobile, Contexte economique mondial
2012 Βιβλίο Exemple 10c : Automobile, Regulation UE et nationale
2012 Βιβλίο Exemple 10d : Automobile, Regulation locale
2012 Βιβλίο Exemple 10e : Automobile, Demande de transport et valeurs
2012 Βιβλίο Exemple 10f : Automobile, Competitivite et strategies d’acteurs
2012 Βιβλίο Exemple 10g : Industrie automobile: facteurs structurels d’evolution de la demande
2012 Βιβλίο Exemple 11 : Cahier LIPSOR 21, Probabilisation de scenarios - secteurs de l'agriculture
2012 Βιβλίο Exemple 12 : Cahier LIPSOR 19, L’agriculture demain?
2012 Βιβλίο Exemple 6b : Tourisme 2020 Vision, EUROPE Volume 4
2012 Βιβλίο Exemple 7b : Greek Technology Foresight, Synthesis Report
2012 Βιβλίο Exemple 8 : Intelligent Infrastructure Futures, The Scenarios - Towards 2055
2012 Βιβλίο Exemple 9a : Agrimonde, Agricultures et alimentations du monde en 2050, note de synthese
Σεμινάρια
1. Δημογραφική μετάβαση, κινητικότητα και χωρική αναδιαμόρφωση
2013 Παρουσίαση La dynamique de peuplement en question, le cas de l’état du Veracruz au Mexique
2. Ηλεκτρονικές πηγές για δημογραφικά δεδομένα
2013 Παρουσίαση Selected on-line resources for demographic data and statistics
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας