Παρουσίαση
Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV, ανέλαβαν το 2005 την από κοινού διεύθυνση, οργάνωση και συντονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) "Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές" (PοDePro) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων διαφόρων σχολών σε θέματα που σχετίζονται με τις αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στην δημογραφία και την αειφόρο ανάπτυξη, η γνώση των οποίων είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Το ΠΜΣ PοDePro στοχεύει επομένως στην παραγωγή στελεχών που θα παίξουν καθοριστικό συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε πεδία που άπτονται του σχεδιασμού της ανάπτυξης σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.
Τα μαθήματα και οι εξετάσεις διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα και σε μικρότερο βαθμό στην αγγλική. Το ΠΜΣ είναι μονοετούς διάρκειας (2 εξάμηνα ακολουθούμενα από την πρακτική άσκηση, τη συγγραφή και παρουσίαση πτυχιακής εργασίας) και δεν έχει δίδακτρα. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επωφεληθούν υποτροφιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα.
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Παρουσίαση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας