Θεσμικό πλαίσιο
Νόμοι
Νόμος για τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης / ρύθμιση μεταπτυχιακών στην Ελλάδα (Νόμος 2083/1992)
Νόμος για τη λειτουργία των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Νόμος 3404/2005)
Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Νόμος 3685/2008)
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ (Νόμος 4009/2011)
Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ (Νόμος 4076/2012)
Διμερείς συμφωνίες
Διμερής ελληνογαλλική σύμβαση για τη δημιουργία του ΠΜΣ PODEPRO, 2005
Διμερής ελληνογαλλική σύμβαση για την παράταση λειτουργίας του ΠΜΣ PODEPRO, 2009 (στα Γαλλικά)
Νέα διμερής ελληνογαλλική συμφωνία για τη λειτουργία του ΠΜΣ PODEPRO, 2012
Φ.Ε.Κ.
Υπουργική Απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ PODEPRO (ΦΕΚ 1049/2005)
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του ΠΜΣ PODEPRO (ΦΕΚ 1912/2006)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του ΠΜΣ PODEPRO (ΦΕΚ 1099/2007)
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης ΠΜΣ PODEPRO (ΦΕΚ 3608/2014)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας