Οδηγός Σπουδών
Το ΠΜΣ PοDePro είναι μονοετούς διάρκειας (δύο εξάμηνα). Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Bordeaux (Γαλλία) και του δευτέρου στο Βόλο (Ελλάδα). Για τη λήψη πτυχίου, εκτός από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις (Ιανουαρίου και Ιουνίου), οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και να υποστηρίξουν ενώπιον μεικτής επιτροπής ελλήνων και γάλλων διδασκόντων την πτυχιακή τους εργασία. Τα μαθήματα είναι διαρθρωμένα σε πέντε θεματικές ενότητες (modules) οι οποίες παρουσιάζονται μαζί με πληροφορίες για τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/τριών στον ακόλουθο Οδηγό Σπουδών.

Οδηγός Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας