Διδακτορικά
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ PoDePro μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκπονώντας διδακτορική διατριβή σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Στo πλαίσιο εξάλλου της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Montesquieu - Bordeaux IV, είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συν-επίβλεψη. Η δυνατότητα αυτή αφορά τόσο τους αποφοίτους του ΠΜΣ PoDePro, όσο και κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφή αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους.

Διδακτορικά χωρίς συνεπίβλεψη - Παρουσίαση

Διδακτορικά με συνεπίβλεψη - Παρουσίαση

Διδακτορικά με συνεπίβλεψη - Διμερείς συμφωνίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Μοντεσκιέ - Μπορντώ IV
Επικοινωνία Εκμάθηση της Γαλλικής Χρήσιμες συνδέσεις Θέσεις εργασίας
Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English Français
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας